113 Zelfmoordpreventie vraagt om hulp bij benaderen ouders overleden jongeren

113 Zelfmoordpreventie is gestart met een verdiepend onderzoek naar de achtergronden van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar die overleden in 2017. In dat jaar overleden 81 jongeren. Onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie komen graag in contact met hun ouders omdat zij meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Zij kunnen de ouders zelf niet benaderen omdat zij niet weten wie dit zijn. Wellicht kent u ouders die in 2017 een kind verloren.

De onderzoekers van het onderzoek Jongeren en Suïcide realiseren zich dat de vraag om mee te doen een moeilijke, wellicht pijnlijke vraag is. Want hoe zeer zij hun best zullen doen onnodig leed te besparen, kan het niet anders dan dat het voor nabestaanden met sterke en bezwarende emoties gepaard zal gaan. De onderzoekers zijn uitgebreid getraind om nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen en wijzen op verdere zorg, ongeacht of de nabestaanden meedoen of niet. Meedoen is vrijwillig en anoniem.

Kent u ouders die in 2017 een kind verloren door zelfdoding, wijst u ze dan op dit bericht. 113 Zelfmoordpreventie is te bereiken via email: onderzoek@113.nl en telefoonnummer 020-4208881.

Jongeren met zelfmoordgedachten in de toekomst beter helpen
Door middel van interviews met de ouders en eventueel andere nabestaanden, zorgverleners en docenten willen de onderzoekers achterhalen wat de achtergronden van het overlijden zijn geweest. Daarna zullen zij aanbevelingen doen aan de opdrachtgever van het onderzoek, het ministerie van VWS, zodat jongeren met zelfmoordgedachten in de toekomst beter geholpen zullen worden. Het onderzoek kan geen antwoord geven op de vraag wie schuldig is aan het overlijden.

Zelfmoord onder jongeren in 2017
In 2017 overleden 50 jongens en 31 meisjes tot 20 jaar door zelfdoding. Het gaat vooral om tieners ouder dan 15 jaar. Drie op de tien jongeren had een migratieachtergrond. Zij zelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Het hoogste aantal zelfdodingen vond plaats in de maanden juli en oktober met elk 10 overlijdens. Gemiddeld overleden elke maand 7 jongeren. In de week van 3 tot en met 9 juli lag het aantal het hoogst. Een kwart van de jongeren die in 2017 overleed door zelfdoding woonde in Noord-Brabant. Per 100.000 jongeren gaat het om bijna 7 overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.

Onderzoekswerkgroep
Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC is voorzitter van de onderzoekswerkgroep, die bestaat uit deskundigen van verschillende universiteiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND (de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) en 113 Zelfmoordpreventie. In 2019 volgen op basis van dit verdiepende onderzoek concrete aanbevelingen voor acties.