Alles over overlast en bemoeizorg

Wat doet het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg?

De activiteiten van het Meldpunt & Advies Bijzondere zorg zijn gericht op het voorkomen en verminderen van problematische situaties waarin kinderen, jeugdigen en volwassenen terechtkomen. Het Meldpunt is gericht op een vangnet en bemiddeling aan mensen die niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen of niet in staat zijn om zelf op een adequate wijze hulp te vragen of die het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt. De medewerkers van het meldpunt brengen in kaart welke zorg er nodig is en leiden waar nodig toe naar reguliere zorginstellingen. Hierbij wordt o.a. nauw samengewerkt met de sociale wijkteams en organisaties in het sociaal domein, zoals Brijder Verslavingszorg, Politie, GGZ Dijk en Duin, SMD, Odion, BJAA. De hulpverlening is erop gericht om ontreddering, vervuiling en/of overlast te reduceren en om een zo zelfstandig mogelijk leven te bereiken. In de regio Zaanstreek-Waterland komen jaarlijks veel meldingen binnen van mensen die meerdere problemen hebben op gebied van:

 • Zelfverzorging
 • Wonen
 • Financiën
 • Politie/Justitie
 • Psychische problemen
 • Verslavingsproblemen
 • Sociaal netwerk
 • Veiligheid
 • Opvoeding

Om deze problemen aan te pakken werkt GGD Zaanstreek-Waterland samen met instellingen in de regio.

Binnen het team zijn voor de diverse onderwerpen specifieke aandachtsfunctionarissen.

Wanneer neemt u contact op met het Meldpunt:

 • Als u zich zorgen maakt over iemand die dringend hulp nodig heeft maar er niet om vraagt.
 • Als er sprake is van multi- en/of complexe (gezins)problematiek.
 • Als er sprake is van ernstige (zelf)verwaarlozing.
 • Als er sprake is van ernstige vervuiling van huis of tuin.
 • Als er sprake is of vermoeden van psychiatrische of verslavingsproblematiek.

Wat gebeurt er met uw melding?

Als uw melding bij het MABZ binnenkomt, onderzoekt een sociaal (psychiatrisch) verpleegkundige of een maatschappelijk werker zo snel mogelijk de melding. De melder wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wat zijn de kosten?

Aan de hulp die GGD Zaanstreek-Waterland biedt zijn geen kosten verbonden. Als sprake is van een woningvervuiling worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de bewoner.

Bereikbaarheid

Het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg is iedere werkdag van 9.00 – 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer 075 – 651 83 80 of via e-mail: mabz@ggdzw.nl.

Meer informatie over de GGD kunt u vinden op www.ggdzw.nl

Adres:

Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Telefoon 075 – 651 83 80
E-mail mabz@ggdzw.nl
www.ggdzw.nl

Colofon: Uitvoering en productie GGD Zaanstreek-Waterland 2015

Klik hier voor het PDF-bestand van de informatiefolder van het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (pdf 137 kb)