Speciale app meldcode kindermishandeling

Er is een app ‘meldcode kindermishandeling’ speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang. Dit is een digitale vertaling van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang (juni 2018). In ‘meldcode kindermishandeling’ is ook het nieuwe afwegingskader opgenomen.
Deze app is laagdrempelig en gericht op gebruik in de praktijk op het kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Vanuit de app kunt u ook direct contact opnemen met Veilig Thuis bij diverse stappen van de meldcode.