Bron- en contactonderzoek

We leggen u graag uit wat bron- en contactonderzoek is en hoe het in zijn werk gaat.

Meer informatie vindt u ook in:

Wat is bron- en contactonderzoek?

Bron- en contactonderzoek (BCO) is onderzoek dat de GGD’en uitvoeren om zo veel als mogelijk te voorkomen dat een infectieziekte, zoals op dit moment het coronavirus, zich verder verspreidt. De GGD spoort daarvoor contacten zo snel mogelijk op, informeert hen over het risico van besmetting en wijst hen op de maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Brononderzoek

Bij brononderzoek, zoekt de GGD uit waar iemand die besmet is met het coronavirus de besmetting mogelijk heeft opgelopen. Dit doet de GGD om maatregelen te kunnen treffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Contactonderzoek

Bij contactonderzoek, zoekt de GGD uit met wie de besmette persoon contact heeft gehad. Dit gebeurt om contact te kunnen leggen met de personen die ook risico lopen om besmet te zijn geraakt.

De GGD spoort de mensen op die risico hebben gelopen door aan de besmette persoon te vragen: wie zitten er in het huishouden; wat voor soort contact is er geweest; hoe lang is dat contact geweest en op welke afstand?
De GGD-medewerker geeft deze mensen instructies, deelt leefregels en vraagt om alert te zijn en zich direct te melden bij de GGD bij ziekteverschijnselen. Contacten worden onderscheiden in verschillende groepen afhankelijk van het risico dat ze gelopen hebben.

Waarom voeren GGD’en bron- en contactonderzoek uit?

GGD’en voeren in geval van een infectieziekte altijd bron- en contactonderzoek uit. Daarmee spoor je besmette personen zo snel mogelijk op, zodat voorkomen wordt dat zij anderen besmetten. Ook bron-onderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar iemand de besmetting heeft opgelopen.

Wat gebeurt er met de informatie uit het bron- en contactonderzoek?

Alle contacten die een besmet persoon heeft gehad worden geregistreerd. Na het registreren van deze contacten beoordeelt de GGD-medewerker elk contact: is er een kans dat besmetting heeft plaatsgevonden? Er zijn 3 categorieën van contacten: huisgenoten, overige (nauwe) contacten en overige (niet-nauwe) contacten. Huisgenoten wordt onder andere gevraagd om in quarantaine te gaan (thuisblijven).
Op basis van deze indeling neemt de GGD telefonisch of via e-mail contact op, of verstuurt de GGD een informatiebrief met tips, adviezen en waar men terecht kan met vragen. Ook wordt aan de contacten gevraagd zich direct te melden op het moment dat zij ziekteverschijnselen krijgen die passen bij COVID-19.

Wie voert bron- en contactonderzoek uit binnen de GGD?

GGD’en hebben speciale contactonderzoekers voor het bron- en contactonderzoek. Dit zijn mensen met verschillende achtergronden die weten hoe ze het onderzoek moeten uitvoeren en daarnaast ook wat ze met de resultaten van het onderzoek moeten doen. Zij doen dit altijd volgens de richtlijnen van het RIVM.

Doen GGD’en vaker bron- en contactonderzoek?

Bron- en contactonderzoek is een kerntaak van de GGD en het dagelijks werk van de afdeling infectieziektebestrijding bij de GGD.

Contact

Bel het nummer 075 – 651 83 88 als je vragen hebt over een afspraak voor kinderen tot en met 6 jaar/ Afspraak voor thuistest bij kwetsbare personen/groepen. Dit nummer is 7 dagen per week van 08.30 tot 20.00 uur

Bel het nummer 075 – 651 83 20 voor het Team bron en contactonderzoek (bco). Bereikbaar: ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur , za en zo 9.00 – 17.00 uur.