Bron- en contactonderzoek

Hieronder leggen wij u uit wat bron- en contactonderzoek is en hoe het in zijn werk gaat.

Let op: Deze manier van werken is voor het coronavirus ondertussen aangepast: De GGD belt alleen personen met een positieve PCR test die hun uitslag niet zelf kunnen inzien en vraagt hen om zelf hun contacten te informeren. De anderen krijgen een e-mail met daarin informatie en het verzoek om zelf hun contacten te informeren.

Wat is bron- en contactonderzoek?

Bron- en contactonderzoek (BCO) is onderzoek dat de GGD uitvoert om zoveel mogelijk te voorkomen dat een infectieziekte, zoals bijvoorbeeld het coronavirus, zich verder verspreidt. De GGD spoort daarvoor contacten zo snel mogelijk op, informeert hen over het risico van besmetting en wijst hen op de maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Brononderzoek

Bij brononderzoek, zoekt de GGD uit waar iemand die besmet is met de infectieziekte de besmetting mogelijk heeft opgelopen. Dit doet de GGD om maatregelen te kunnen treffen om verdere verspreiding van de infectieziekte tegen te gaan.

Contactonderzoek

Bij contactonderzoek, zoekt de GGD uit met wie de besmette persoon contact heeft gehad. Dit gebeurt om contact te kunnen leggen met de personen die ook risico lopen om besmet te zijn geraakt.

De GGD spoort de mensen op die risico hebben gelopen door aan de besmette persoon te vragen: wie zitten er in het huishouden; wat voor soort contact is er geweest; hoe lang is dat contact geweest en op welke afstand?
De GGD-medewerker geeft deze mensen instructies, deelt leefregels en vraagt om alert te zijn en zich direct te melden bij de GGD bij ziekteverschijnselen. Contacten worden onderscheiden in verschillende groepen afhankelijk van het risico dat ze gelopen hebben.

Meer informatie:

Waarom voeren GGD’en bron- en contactonderzoek uit?

GGD’en voeren in geval van een infectieziekte altijd bron- en contactonderzoek uit. Daarmee spoor je besmette personen zo snel mogelijk op, zodat voorkomen wordt dat zij anderen besmetten. De GGD voert het bron-onderzoek ook uit om te achterhalen waar iemand de besmetting heeft opgelopen.

Wat gebeurt er met de informatie uit het bron- en contactonderzoek?

Alle contacten die een besmet persoon heeft gehad worden geregistreerd. Na het registreren van deze contacten beoordeelt de GGD-medewerker elk contact: is er een kans dat besmetting heeft plaatsgevonden? Er zijn 3 categorieën van contacten: huisgenoten, overige (nauwe) contacten en overige (niet-nauwe) contacten. Huisgenoten krijgen het advies om in quarantaine te gaan (thuisblijven).
Op basis van deze indeling neemt de GGD telefonisch of via e-mail contact op, of verstuurt de GGD een informatiebrief met tips, adviezen en waar men terecht kan met vragen. Ook krijgen de contacten de vraag zich direct te melden op het moment dat zij ziekteverschijnselen krijgen die passen bij COVID-19.

Wie voert bron- en contactonderzoek uit binnen de GGD?

De GGD heeft speciale medewerkers voor het bron- en contactonderzoek. Dit zijn mensen met verschillende achtergronden die weten hoe ze het onderzoek moeten uitvoeren en daarnaast ook wat ze met de resultaten van het onderzoek moeten doen. Zij doen dit altijd volgens de richtlijnen van het RIVM.

Doen GGD’en vaker bron- en contactonderzoek?

Bron- en contactonderzoek is een kerntaak van de GGD en het dagelijks werk van de afdeling Infectieziektebestrijding bij de GGD.

Contact

Bel het nummer 075 – 651 83 88 als je vragen hebt over Corona (Testen, bron- en contactonderzoek, of vaccinatie). Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00, zaterdag en zondag 10.00-13.00 uur. Wij testen thuis van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 11.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 12.00 uur.