Checklist decembervieringen tijdens corona

Klik hier voor het PDF-bestand van de Checklist decembervieringen tijdens corona (pdf 117kb).

Decemberfeesten vieren in de klas
Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

De feestmaanden zijn in aantocht! Het vieren van decemberfeesten in de klas kan gelukkig doorgaan, want het samen vieren en samen eten zijn voor veel kinderen de leukste momenten van het jaar! We vieren deze momenten alleen dit jaar wel net even wat anders. Deze handige checklist helpt je om deze vieringen coronaproof te laten verlopen.

Basisregels

 • Was of desinfecteer de handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de ellenboog.
 • In het voortgezet onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • De geldende afspraken van school blijven van kracht.

Zingen

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen zowel
  binnen als buiten zingen.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen
  zingen niet mee.

Schminken

 • Schmink bij voorkeur niet in de klas, maar laat
  kinderen geschminkt naar school komen.
 • Bij schminken in de klas adviseren we
  volwassenen om een mondkapje te dragen.
 • Een ingehuurde schminker dient zich te houden aan het protocol voor contactberoepen
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Locatie

 • Vier het feest met kinderen uit de eigen klas in het eigen klaslokaal. Vier het feest niet met meerdere klassen in de aula, gymzaal of andere ruimte.
 • Voor het bezoeken van religieuze locaties adviseren wij dringend om de geldende maximale groepsgrootte aan te houden. Dit geldt ook voor kinderen.

Samen eten

 • Voorafgaand aan een gezamenlijk eetmoment, wast/desinfecteert iedereen zijn handen.
 • Kinderen delen geen eten onderling.
 • Kinderen drinken uit een eigen beker en hebben een eigen bord en bestek.

Snoep

 • Gebruik het liefst voorverpakt snoepgoed.
 • Zet geen grote bakken met pepernoten en andere lekkernijen neer waar alle kinderhandjes in samenkomen, maar geef ieder kind een eigen schaaltje of zakje.

Eten in de klas

 • Laat geen maaltijden of hapjes door ouders/kinderen (thuis) bereiden voor de hele klas, maar organiseer bijvoorbeeld een buffet waar centraal en ‘kant en klaar’ voor wordt ingekocht.
 • Wordt een buffet georganiseerd, laat dan de maaltijden door één persoon opscheppen om verspreiding van het virus via bijvoorbeeld opscheplepels te voorkomen.
 • Laat kinderen per groepje naar het buffet komen om hun bord te laten opscheppen.
 • Laat kinderen in het voortgezet onderwijs opgeschepte borden ophalen zodat er afstand blijft tussen kind en volwassen persoon of dek de tafel met de opgeschepte borden.
 • Kies je voor een gedekte tafel met het eten op tafel, laat kinderen dan zelf opscheppen of het brood beleggen.

Ouders en decembervieringen

 • Communiceer duidelijk naar ouders wat van hen verwacht wordt. Denk bijvoorbeeld aan de standaard regels over het halen en brengen van de kinderen, deze gelden ook tijdens de vieringen.
 • De geldende afspraken van school blijven van kracht. Dit houdt in dat ouders geen toegang hebben tot de school. Mocht hulp van ouders noodzakelijk zijn, beperk dit dan tot 1 ouder per klas.
 • Organiseer geen kerstvieringen voor ouders op en buiten het schoolplein.

Bezoek in de klas

 • Voor bezoek in de klas, zoals bijvoorbeeld bezoek van Sint en Piet, geldt de maximale groepsgrootte voor volwassen.
 • Laat bezoek in de klas komen. Haal het bezoek niet samen met de klas op.

De 1,5 meter afstandsregel

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Niet tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen.
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen het feest vieren met in achtneming van de 1,5 meter afstand tot de leerkracht.
 • Volwassenen, dus bijvoorbeeld juf, meester, ouders, Sinterklaas en Piet, moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Verantwoordelijkheid

 • Alle volwassenen zijn zelf verantwoordelijk zich aan de corona maatregelen te houden.

Surprises en cadeaus

 • Kinderen brengen zelf surprises en cadeaus naar de klas.

Voor meer informatie en achtergrond kan je terecht op de site van de Rijksoverheid.

Tip!

Met een opname via Zoom/Teams kan je ouders live een moment laten meegenieten van de binnenkomst van Sinterklaas in de klas!

Tip!

Maak je gebruik van wegwerpservies? Denk dan aan duurzame alternatieven voor het plastic, zoals bamboe.

Tip!

Laat kinderen in aanloop naar het feest hun beker beschilderen, zo herkent iedereen zijn eigen beker en voorkom je uitwisseling! Of laat kinderen bord, beker en bestek van huis meenemen.

GGD Zaanstreek-Waterland wenst alle kinderen hele mooie decembervieringen toe.