Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

""

Vanaf het najaar 2021 houdt de GGD de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd onder scholieren in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Met de monitor onderzoeken we de gevolgen van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. De uitkomsten geven input voor beleid met als doel: gezondheidswinst voor jongeren. Kijk hieronder voor meer informatie over het onderzoek of bekijk de flyer.

Informatie over het onderzoek

Onderzoek naar de gevolgen van corona op jongeren

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit ongetwijfeld grote gevolgen. De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid van jongeren inzichtelijk maken en het welzijn van jongeren een boost geven in de periode na corona. Daarom vindt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 plaats op het Voortgezet Onderwijs in de periode september tot en met november 2021.

De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats (laatste in 2019), met nu een extra vragenlijst vanwege corona. De GGD doet dit in samenwerking met het RIVM en krijgt financiering van het ministerie van VWS. Het onderzoek vindt plaats op het Voortgezet Onderwijs in klas 2 en 4. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik.

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Ook scholen kunnen de input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Met als doel gezondheidswinst voor jongeren. De resultaten van het onderzoek bespreken we vanaf maart 2022 met de scholen en publiceren we in de zomer van 2022 op ggdzw.nl.

Veelgestelde vragen voor leerlingen, ouders/verzorgers

Veelgestelde vragen voor scholen