Corona informatie voor scholen

Op scholen en kinderdagverblijven leven veel vragen over het coronavirus. Het is belangrijk de juiste richtlijnen te volgen en hygiënemaatregelen te nemen. Dat verkleint het risico op verspreiding van het coronavirus. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Als GGD hanteren we de RIVM richtlijnen voor zorgprofessionals. Dat houdt in, dat we ook binnen de 1,5 m afstand komen als de werkzaamheden daar om vragen. En dat we persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als dat nodig is. De onderzoeken die onze medewerkers uitvoeren op het consultatiebureau en op scholen maken het namelijk niet altijd mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren. We gaan er hierbij uiteraard van uit dat de kinderen en onze medewerker geen klachten hebben die op corona wijzen op het moment dat het gezondheidsonderzoek plaatsvindt.

Corona Scholenteam

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een speciaal scholenteam als aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team zitten ervaren bron- en contactonderzoekers die specifieke aandacht hebben voor de scholen en kinderopvang.

De schoolleiding kan met vragen terecht bij het scholenteam dat dagelijks bereikbaar is van 08.30 – 17.00 uur via 075-651 83 88 of het reeds bij hen bekende telefoonnummer. De medewerkers van dit team denken mee over specifieke situaties en stemmen af met de artsen en verpleegkundigen van het BCO-team voor eventuele aanvullende maatregelen.

Ventilatie op scholen

Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Een samenvatting van de inzichten leest u hier.
Wel is er een advies geformuleerd voor het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. Op deze pagina vind je meer informatie over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona en over de stappen die scholen moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen aan de geldende eisen voldoen. GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd, zie hier voor adviezen.

Quarantaine bij terugkomst uit een code rood of oranje land

Wanneer geldt het dringende advies voor (thuis)quarantaine bij terugkomst in Nederland? Hier vindt u meer informatie over terugkomst uit een land met oranje of rood reisadvies. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang.

Wel of niet naar school gaan

Wanneer laat je je kind wel of niet naar kinderdagverblijf/school gaan als een gezinslid corona heeft of klachten heeft die daarop wijzen? Het RIVM heeft hier richtlijnen voor opgesteld. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom gemaakt op basis van deze RIVM richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso’s, peuteropvang en gastouders), leerkrachten van scholen en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school kan komen.

Vragen en zorgen van kinderen, jongeren en ouders

  • Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. Met kleine stappen maak je al een verschil. Om in coronatijd mentaal en fysiek gezond te blijven zijn er leefstijladviezen voor mensen thuis ontwikkeld:.
  • Vragen over mentale gezondheid. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over de invloed van stress op relaties binnen het gezin en suggesties om met de stress om te gaan. Voor kinderen is immers de aandacht en de ondersteuning van volwassenen heel hard nodig.
  • Leven en werken met coronavirus. Het Nederlands jeugdinstituut heeft informatie hierover voor professionals, maar voor ouders en kinderen en jongeren.
  • Voor jongeren met vragen (met chatfunctie voor jongeren).
  • Ouders die vragen hebben over de zorg en opvoeding van hun kinderen kunnen terecht bij de jeugdverpleegkundige en pedagogen van GGD Zaanstreek-Waterland (Waterland: 0299-714848, Zaanstreek: 075 6518340 ). En op ouderchat kunnen ouders online chatten met een jeugdverpleegkundige.