Geurhinder

Een geur is de waarneming van vluchtige stoffen in de lucht met de neus. Indien een geur als onaangenaam wordt ervaren spreken we van geurhinder of stank. Geurhinder ofwel stankoverlast komt relatief veel voor in Nederland.

De waarneming van geuren is sterk afhankelijk van de individuele gevoeligheid voor bepaalde stoffen. Naast factoren als leeftijd en geslacht kunnen ook bepaalde ziektebeelden en medicatiegebruik invloed hebben op de geurwaarneming.

Gezondheidsklachten

Als u een stof ruikt hoeft de concentratie nog niet zo hoog te zijn dat u er ziek van wordt. Andersom is het ook zo dat sommige stoffen al gezondheidsschade kunnen veroorzaken terwijl u ze niet ruikt. Koolmonoxide is hier een goed voorbeeld van.

De mate waarin men een geur als hinderlijk ervaart is niet direct bepalend voor het ontstaan van gezondheidsrisico’s. Dit is afhankelijk van de stof zelf.

Het ruiken van ongewenste geuren kan echter op zichzelf al tot gezondheidsklachten leiden. Stankoverlast kan het leefgenot verminderen en u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Soms zorgt deze hinder voor gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid en misselijkheid.

Stankoverlast melden

Als u stankoverlast ervaart van bijvoorbeeld een fabriek in uw woonomgeving dan kunt u dit het beste melden bij de gemeente. De gemeente kan nagaan of een bedrijf voldoet aan de wettelijke normen en is verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen aan bedrijven en ziet erop toe dat er gehandeld wordt volgens de vergunningen. Bij grote bedrijven is de provincie hiervoor verantwoordelijk.

Klik hier voor het PDF-bestand van de folder Geurhinder (pdf 91kb)