Gezonde School

 

 

 

 

 
Gezonde Scholen presteren beter.

Uw school een Gezonde School?
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl van uw leerlingen en leerkrachten.
Wilt u van uw school een Gezonde School maken? GGD Zaanstreek-Waterland kan u hierbij gratis ondersteunen. Wij sluiten aan bij de vraag die op uw school leeft. Vanuit die situatie ontwikkelt uw school zich als Gezonde School.

Wat is een Gezonde School?
Een Gezonde School is een school waar gezondheid integraal onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

De aanpak:

 • gaat uit van wat de school al doet;
 • versterkt wat er al gebeurt;
 • sluit aan bij wensen en behoeften van de school.

Gezonde School is een landelijke werkwijze.

Vignet Gezonde School
Heeft uw school aantoonbaar structureel en planmatig aandacht besteed aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen? Dan kan de school het vignet Gezonde School behalen. Het Vignet is beschikbaar voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Thema's
Het is niet nodig dat uw school aan alle gezondheidsthema’s werkt. Dit versnippert de aandacht en kost te veel tijd. Voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebt u de keuze uit verschillende thema's. Wij adviseren u om tenminste één en maximaal drie thema’s uit deze rij te kiezen. Ook bij die keuze kunnen wij u ondersteunen.

Primair onderwijs (po)

 • Voeding,
 • sport en bewegen,
 • roken en alcohol,
 • hygiëne, huid, gebit en gehoor,
 • sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • relaties en seksualiteit,
 • fysieke veiligheid,
 • binnenmilieu.

Voortgezet onderwijs (vo)

 • Voeding en mondgezondheid,
 • sport en bewegen,
 • welbevinden en sociale veiligheid,
 • roken, alcohol en drugs,
 • relaties en seksualiteit,
 • fysieke veiligheid,
 • binnenmilieu.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

 • Voeding,
 • bewegen en sport,
 • roken,
 • relaties en seksualiteit,
 • roken, alcohol, drugs en gehoorschade,
 • welbevinden en sociale veiligheid.

Informatie en inspiratie?
Kijk voor meer informatie over de Gezonde school op https://www.gezondeschool.nl/.
Wilt u meer informatie over hoe uw school een Gezonde School kan worden? Neem voor de regio Zaanstreek-Waterland contact op met het Team Gezonde School gezondeschool@ggdzw.nl.