GGD ondersteuning bij uitvoering maatregelen RIVM

Ondersteuning bij fysieke inrichting school en hygiëne en veiligheid

De GGD ondersteunt uw school of kinderopvang graag bij de invoering en praktische uitvoering van de maatregelen van het RIVM bij het hervatten van de activiteiten op uw locatie(s). We denken dan mee over de mogelijkheden van de inrichting en andere vraagstukken over hygiëne en veiligheid.
U kunt ons bereiken via 075-651 83 33 en inspectie@ggdzw.nl. Wij zijn op werkdagen beschikbaar om u te ondersteunen bij deze uitdaging.

Ondersteuning welbevinden leerlingen

De JGZ kent de kinderen op uw school. We kunnen daarom passende hulp bieden, bijvoorbeeld bij vragen en zorgen over welbevinden. Ook kan de JGZ met de scholen bespreken wat ze nodig hebben bij het voorbereiden van de eerste schooldagen. Ook hebben de JGZ-professionals kennis over hygiëne, geschikte looproutes, afstand houden en het gezond houden van kinderen en leerkrachten. Iedere school kan hierover contact opnemen met het eigen JGZ-team.