Persbericht ‘GGD Zaanstreek-Waterland start ‘Coronatest drive in’’

Zaandam

6 april 2020

Op verzoek van de minister van VWS, minister Hugo de Jonge, gaan alle GGD’en in Nederland vanaf deze week zorgmedewerkers testen op corona. Dinsdag 7 april start GGD Zaanstreek-Waterland hiervoor met een ‘Coronatest drive in’. Er is een testlocatie ingericht op de parkeerplaats aan de achterkant van de brandweerkazerne in Purmerend. Zorgmedewerkers met klachten kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts aanmelden en kunnen vervolgens op afspraak terecht op werkdagen tussen 9 en 13 uur.

De GGD neemt allerlei voorzorgsmaatregelen in het kader van bescherming. Zo blijven de zorgmedewerkers in hun auto en dragen de medewerkers van de GGD beschermende kleding. Buurtbewoners van de brandweerkazerne zijn per brief geinformeerd over de ‘Coronatest drive in’.

Onder andere verloskundigen, huisartsen, mensen die in de thuiszorg, jeugdzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken, kunnen zich hier op verwijzing van een arts laten testen als ze klachten hebben.
De GGD gaat uit van maximaal 100 testen per dag. De arts die de aanvraag heeft gedaan, krijgt de uitslag 24-36 uur nadat de test is afgenomen.

Noot voor de redactie:
Wilt u bovenstaande s.v.p. opnemen in uw editie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Annette Beerepoot, Projectleider ‘Coronatest drive in’,
tel. 075-6518322.

Klik hier voor het pdf-bestand van het persbericht ‘GGD Zaanstreek-Waterland start ‘Coronatest drive in”