GGD begeleidt en behandelt twee mensen met tuberculose

Bij twee gedetineerden in de gevangenis in Westzaan (Penitentiaire Inrichting Zaanstad) is tuberculose geconstateerd. De twee gevallen staan los van elkaar. De GGD begeleidt de gedetineerden.

Wat doet de GGD?

De sociaal verpleegkundige van de GGD begeleidt en behandelt de gedetineerden en heeft voorlichting gegeven aan (een deel van) het personeel en andere gedetineerden over ziekteverschijnselen en incubatietijd. Ook voert de GGD contactonderzoek uit. Dit houdt in dat mensen die intensief in contact zijn geweest met de patiënt worden onderzocht op besmetting met de bacterie die tuberculose veroorzaakt.

Er is een duidelijke richtlijn over wat er moet gebeuren als mogelijk sprake is van tuberculose bij gedetineerden. Als sprake is van tuberculose kan behandeling meestal in de gevangenis plaats vinden.

Meer informatie

Meer informatie over tuberculose vindt u op de website van het KNCV tuberculosefonds en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.