Griepepidemie

Er is een griepepidemie in Nederland. Onderzoekers spreken van een epidemie als twee weken achter elkaar bij minimaal 51 per 100.000 mensen kenmerken van griep zijn geregistreerd. In het ene griepseizoen komt er meer griep voor dan in het andere griepseizoen.

Wat is griep?
Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus, dat steeds van samenstelling verandert. Hierdoor kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. Een griepaanval duurt normaal gesproken drie tot vijf dagen en leidt tot hoofdpijn, spierpijn en hoge koorts. Griep is meestal onschuldig, maar sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen zoals ouderen,  mensen met een chronische ziekte en mensen met  hart- en longklachten. 

Hoe kunt u griep oplopen?
Iemand die ziek of besmet is, heeft het virus in de keel, neus of luchtwegen. Door bijvoorbeeld hoesten, niezen, praten komen kleine virusdruppeltjes in de lucht en verspreiden zich. Als u deze druppeltjes inademt, kunt u besmet raken. Het virus kan ook op handen en/of voorwerpen komen waardoor u besmet raakt.

Hoe kunt u zich beschermen tegen griep?
De onderstaande maatregelen verkleinen de kans dat u besmet wordt, of dat u griep of verkoudheid aan anderen overdraagt:

  • Houd uw hand, elleboogplooi of zakdoek voor uw mond als u niest of hoest. Nies of hoest niet in de richting van een ander.
  • Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken. Gooi ze na gebruik in de vuilnisbak. Gebruik een zakdoek maar één eker.
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep, zeker voor het eten en na het hoesten, niezen of snuiten. Droog de handen daarna goed af.
  • Maak voorwerpen zoals deurknoppen vaak schoon. Was ook regelmatig beddengoed en stoffen speelgoed op 60°C.
  • Ventileer woon- en slaapruimten. Laat ventilatieroosters altijd iets open, of zet het raam op een kier.

Kijk voor meer veel gestelde vragen over de griep en verkoudheid op de website van het RIVM.