Agenda Algemeen Bestuur 12 mei 2021

Datum: 12 mei 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 8 april 2021 Ter vaststelling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Kadernota 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
6. Concept Begroting 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling voor zienswijze
7. Tarieven 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling voor zienswijze
8. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
9. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 12 mei 2021  (pdf 104kb).