Agenda Algemeen Bestuur 12 mei 2022

Datum: 12 mei 2022
Locatie: Vurehout, vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: wethouder (Oostzaan), M. Elfferich (Landsmeer), A. Baerveldt (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), A. Kok (directeur a.i.), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering), S. Grigorjan (Senior Beleidsadviseur Gezondheid & Welzijn).
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

 

NR AGENDAPUNT STATUS
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen
– Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling
Mondeling
3. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur 10 maart 2022 Ter vaststelling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. 1e Begrotigingswijziging 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
6. Kadernota 2023
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
7. Jaarstukken 2021
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling voor zienswijze
8. Concept-Begroting 2023
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling voor zienswijze
9. Tarieven 2023
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
10. Plan van aanpak informatiebeheer
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
11. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
12. Rondvraag en sluting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 12 mei 2022  (pdf 55kb).