Agenda Algemeen Bestuur 17 oktober 2019

Datum: 17 oktober 2019
Locatie: GGD Zaanstreek-Waterland, vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30
(incl. lunch)
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG)
Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

 

NR AGENDAPUNT STATUS
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Ingekomen stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
4. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2019 met actie- en besluitenlijst Ter vaststelling
5. Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Zie begeleidingsformulier
 
6. Bestuursrapportage 2019
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
7. Begrotingswijziging 219 en 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
8. Tarieven 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
9. Kadernota 2021
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
10. Vergaderschema 2020
Zie begeleidingformulier
Ter kennisname
11. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
12. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 17 oktober 2019 (pdf 110kb)