Agenda Algemeen Bestuur 2 juli 2020

Datum: 2 juli 2020
Locatie: Raadszaal, stadhuis Zaanstad
Tijdstip: 14.00 – 15.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Voorzitterswissel van Zaanstad naar Purmerend Ter vaststelling
3. Mededelingen Mondeling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 26 maart 2020 Ter vaststelling
6. Jaarstukken 2019
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
7. Begroting 2021-2024
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
8. Tarieven 2021
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
9. Indicatoren jeugdgezondheidszorg voor bestuursrapportage en jaarverantwoording
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
10. Financiële verordening
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
11. Treasurystatuut
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
12. Controleprotocol
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
13. Impactanalyse coronacrisis
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
14. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
15. Rondvraag en sluiting

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020 (pdf 107kb)