Agenda Algemeen Bestuur 26 maart 2020

Datum: 26 maart 2020
Locatie: GGD Zaanstreek-Waterland, vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30 (incl. lunch)
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
4. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 17 oktober 2019 met actie- en besluitenlijst Ter vaststelling
5. 1e Begrotingswijziging 2019 en 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
6. Jaarstukken 2019
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
7. Kadernota 2021
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
8. Begroting 2021-2024
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
9. Planning & Controlcyclus
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
10. Delegatie – en mandaatbesluit
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
11. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
12. Rondvraag en sluiting

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2020 (pdf 112kb)