Agenda Algemeen Bestuur 6 oktober 2022

Datum: 6 oktober 2022
Locatie: Vurehout, vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 15.00 – 16.30 uur
Genodigden: S. Onclin (Zaanstad), H.M.M Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), E. Taams (Oostzaan), T. Pietersma (Wormerland), J. van Boeijen (Landsmeer), A. van de Weijenberg (Waterland), A. Kok (directeur a.i.), Tim Ruigrok van der Werve (concerncontroller a.i.), S. Grigorjan, M. Boutsma
Voorzitter: S. Onclin
Notulist: C. Bosma

 

NR AGENDAPUNT STATUS
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen
Terugkoppeling vergadering Dagelijks Bestuur
Mondeling
3.

Ingekomen stukken en uitgaande stukken

03 Ingekomen en uitgaande stukken
03.d1 Provincie Noord-Holland _interbestuurlijk toezicht_ ontvangstbevestiging stukken
03.d2 Provincie Noord-Holland _interbestuurlijk toezicht_ ontvangstbevestiging stukken.1
03.e interbestuurlijk_Toezicht_Provincie_Noord-Holland_90289623_indiening concept-begroting 2023
03.f Verslag DB 22-06-2022 Concept_

Ter kennisname
4.

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 7 juli 2022

04 Conceptverslag AB 7 juli 2022

Ter vaststelling
5.

Begroting 2023

05.a Begroting 2023-2026
05.b Begroting 2023-2026 – Begroting 2023 versie AB definitieve vaststelling

Ter vaststelling
6.

Bestuursrapportage 2022

06.a Begeleidingsformulier Bestuursrapportage 1e half jaar 2022
06.b Bestuursrapportage 1e half jaar 2022 22020922 Bestuursrapportage 1e hf 2022 def.

Ter vaststelling
7.

Controleprotocol 2022

07 Begeleidingsformulier Controleprotocol
07.a Controleprotocol 20222 – 20220725 Controleprotocol 2022_def_AB 6 oktober 2022_ter vaststelling

Ter vaststelling
8.

Jaarplanning 2023

08.a Begeleidingsformulier AB-vergaderschema
08.b Jaarplanning GGDZW 2023 -bijlage 1- 20220921 jaarplanning DB_AB GGDZW versie begroting NA reces
08.c Jaarplanning GGDZW 2023 -bijlage 2- 20220921 Bestuurlijke PC kalender NA reces

Ter vaststelling
9. GGD 3.0 stand van zaken Ter bespreking
10.

Gewijzigde begrotingssystematiek GGD

10 Begeleidingsformulier Gewijzigde begrotingssystematiek GGD
10.b Gewijzigde begrotingssystematiek GGD -BIJLAGE 1- technisch memo uitwerken definities en programmabegroting

Ter besluitvorming
11. Rondvraag en sluting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 6 oktober 2022 (pdf 59kb).