Agenda Algemeen Bestuur 6 oktober 2022

Datum: 6 oktober 2022
Locatie: Vurehout, vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 15.00 – 16.30 uur
Genodigden: S. Onclin (Zaanstad), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), E. Taams (Oostzaan), T. Pietersma (Wormerland), J van Boeijen (Landsmeer), A. van de Weijenberg (Waterland), A. Kok (directeur a.i.), Tim Ruigrok van der Werve (concerncontroller a.i.), S. Grigorjan, M. Boutsma
Voorzitter: S. Onclin
Notulist: C. Bosma

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen
Terugkoppeling vergadering Dagelijks Bestuur
Mondeling
3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken Ter kennisname
4.

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 7 juli 2022

Ter vaststelling
5. Begroting 2023 Ter vaststelling
6. Bestuursrapportage 2022 Ter vaststelling
7. Controleprotocol 2022 Ter vaststelling
8. Jaarplanning 2023 Ter vaststelling
9. GGD 3.0 stand van zaken Ter bespreking
10. Gewijzigde begrotingssystematiek GGD Ter besluitvorming
11. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 6 oktober 2022 (pdf 59kb).