Agenda Algemeen Bestuur 7 juli 2022

Datum: 7 juli 2022
Locatie: GGD, Vurehout vergaderruimte 3.04 (incl. lunch)
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: S. Onclin (Zaanstad), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), E. Taams (Oostzaan), R. ossendorp (Wormerland), wethouder (Landsmeer), wethouder (Waterland), A. Kok (directeur a.i.), Tim Ruigrok van der Werve (concerncontroller a.i.), S. Grigorjan (Senior Beleidsadviseur Gezondheid & Welzijn)
Voorzitter: H. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Kennismaking nieuwe bestuursleden Mondeling
3. Voorzitterswissel van Purmerend naar Zaanstad Ter vaststelling
4. Mededelingen Mondeling
5. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
6. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 12 mei 2022 Ter vaststelling
7. Jaarstukken 2021
zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
8. Andere invulling kwaliteitsmanagement
zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
9. GGD 3.0 Ter bespreking
10. Signaalbrief Exilo – ambtelijke werkgroep financiën GGD 3.0
zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
11. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 (pdf 56kb).