Agenda Algemeen Bestuur 8 april 2021

Datum: 8 april 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 13.00 – 14.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 5 maart 2021 Ter vaststelling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Voorstel tot behoud algemene reserve
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
6. Jaarstukken 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling voor zienswijze
7. Stand van zaken impactanalyse coronacrisis
Presentatie
Mondeling
8. Doorontwikkeling GGD
Notitie wordt via voorzitter aangeboden
Ter bespreking
9. Huisvesting hoofdlocatie GGD
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
10. Afwikkeling beëindiging contract Straathoekwerk Oostzaan
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
11. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 8 april 2021  (pdf 106kb).