Agenda Algemeen Bestuur 8 juli 2021

Datum: 8 juli 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 12 mei 2021 Ter vaststelling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Impactanalyse coronacrisis
Presentatie
Ter kennisname
6. Jaarstukken 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
7. Begroting 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter definitieve vaststelling
8. GGD 3.0
Toelichting door de voorzitter
Ter kennisname
9. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
10. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021  (pdf 105kb).