Besluitenlijst Algemeen Bestuur 30 maart 2023

Besluitenlijst
De leden van het Algemeen Bestuur gaan akkoord met de begrotingsaanvraag contracttaken 2023 gemeente Zaanstad.
De kadernota 2024 wordt met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.
De Regionale visie ‘Samen werken aan Gezondheid’ wordt met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.