Ik ben aangemeld bij overlast en bemoeizorg

Wat doet het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg?

De activiteiten van het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg zijn gericht op het voorkomen en verminderen van problematische situaties waarin kinderen, jeugdigen en volwassenen terechtkomen. Indien uw (woon)situatie is gemeld bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg van GGD Zaanstreek-Waterland, dan helpen we u bij het vinden van ondersteuning van zorg. Het Meldpunt biedt ondersteuning om ontreddering, vervuiling en/of overlast te verminderen en om een zo zelfstandig mogelijk (gezins)leven te bereiken. Soms kan het Meldpunt daar zelf voor zorgen, maar in de meeste gevallen zal de hulp vanuit meerdere instanties/organisaties komen. Indien dat nodig is, geeft of vraagt de medewerker uw gegevens aan deze organisaties. Bij het Meldpunt krijgt u een vast contactpersoon.

Samenwerking met andere instellingen

Het Meldpunt werkt samen met Sociale Wijkteams en organisaties in het sociaal domein, zoals Brijder Verslavingszorg, Politie, GGZ Dijk en Duin, SMD, Odion, BJAA. Om u goed te kunnen helpen is het vaak nodig om te overleggen met een andere organisatie of hulpverlener. Voordat dit overleg plaatsvindt, wordt er aan u toestemming gevraagd om uw gegevens te delen met andere organisaties. Bij een evident belang* mag het Meldpunt uw gegevens verstrekken zonder uw toestemming.
*) Een evident belang is een dringend gezondheidsbelang al dan niet gecombineerd met ernstige overlast die de cliënt voor anderen veroorzaakt.

Privacy en klachten

Met verschillende organisaties zijn afspraken gemaakt over zorgvuldig omgaan met de gegevensverzameling en -uitwisseling. De GGD bewaart uw gegevens zorgvuldig en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. De GGD kent een privacy- en klachtenreglement. Wanneer u vragen hierover heeft kunt u deze stellen aan uw contactpersoon. Ook kunt u op de website van de GGD deze regelingen nalezen (www.ggdzw.nl). GGD Zaanstreek-Waterland werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Ondersteuning door cliëntenbelangenorganisatie

Wenst u informatie over uw rechten of hulp bij het verwoorden van uw klacht? Of bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? U kunt dan contact opnemen met de Adviespunt Zorgbelang via www.adviespuntzorgbelang.nl.

Meer informatie?

Het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg is iedere werkdag van 9.00-17.00 uur te bereiken via telefoonnummer 075 – 651 83 80 of via e-mail: mabz@ggdzw.nl. Meer informatie over de GGD kunt u vinden op www.ggdzw.nl.

ADRES:
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Telefoon 075 – 651 83 80
E-mail mabz@ggdzw.nl
www.ggdzw.nl

Klik hier voor het PDF-bestand van de cliëntfolder van het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (pdf 134kb)