Algemene infectieziektebestrijding (IZB)

Wat doet de infectieziektebestrijding?
De infectieziektebestrijding heeft als doel het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten in de regio Zaanstreek-Waterland.

Artsen, laboratoria en instellingen zijn verplicht bepaalde infectieziekten en uitbraken te melden aan de GGD. Op deze manier houdt de GGD zicht op wat er speelt in de regio. Zo kan tijdig actie ondernomen worden.

Verspreiding van infectieziekten kan voorkómen worden door bijvoorbeeld het voorlichten en informeren van de contacten van de patiënt (zodat zij alert zijn op bepaalde ziekteverschijnselen en op tijd een arts kunnen bezoeken), door een behandeling (vaccineren of medicatie), of toegang tot het gebruik van een locatie te verbieden. Ook meldt de afdeling infectieziektebestrijding alle meldingsplichtige ziekten aan het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM houdt de landelijke ontwikkelingen bij van verschillende infectieziekten.

 Voor contact klik hier.