Tuberculosebestrijding (TBC)

De Tuberculosebestrijding houdt zich bezig met het voorkómen, opsporen en behandelen van tbc. Door het geven van voorlichting en adviezen wordt getracht de kans op een infectie zo klein mogelijk te maken. Daarnaast zijn het begeleiden van patiënten en het onderzoeken van mensen die mogelijk geïnfecteerd zijn met de tbc-bacterie belangrijke taken van de GGD. Dit laatste gebeurt door middel van bron- en contactonderzoek en periodieke screening. GGD Zaanstreek-Waterland werkt voor de tuberculosebestrijding samen met de tuberculose-afdeling van GGD Amsterdam.

Sinds 1 april 2014 declareert GGD Zaanstreek-Waterland de kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van Tuberculose(infectie) bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgestelde tarieven aan. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis.

Hoe kan ik een afspraak maken voor het tbc-spreekuur?

U kunt op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur via (0900) 254 54 54.

Wat zijn de openingstijden van het tbc-spreekuur?

Het spreekuur vindt één keer per twee weken plaats op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Op welke locatie wordt het tbc-spreekuur gehouden?

Het tbc-spreekuur vindt plaats op het hoofdkantoor van GGD Zaanstreek-Waterland, Vurehout 2 in Zaandam. Direct achter het station, gratis parkeren.