Bron- en contactonderzoek

Zodra een tbc-patiënt bij de GGD is aangemeld, neemt de verpleegkundige van de tbc-bestrijding contact op met de patiënt. Gedurende de hele medicijnkuur blijft de sociaal verpleegkundige van de GGD bij de patiënt betrokken. Behalve voor de begeleiding bij de medicijnkuur coördineert de verpleegkundige ook het contactonderzoek of de bronopsporing.

Bronopsporing en contactonderzoek

Contactonderzoek vindt plaats rondom een patiënt met een besmettelijke vorm van tbc. Het doel hiervan is om geïnfecteerde personen op te sporen. De verpleegkundige stelt samen met de patiënt een contactlijst op van de mensen met wie de patiënt contact heeft. Bij een tbc-infectie waarvan de bron onbekend is, probeert de GGD de persoon door wie de patiënt geïnfecteerd is op te sporen. Dit wordt bronopsporing genoemd.