Reizen en TBC

In het algemeen geldt dat reizigers naar gebieden waar relatief nog veel tuberculose voorkomt (zoals bijvoorbeeld Oost-Europa, Azië, Afrika, Zuid- & Midden-Amerika) geen speciale maatregelen hoeven te nemen wanneer het om een (georganiseerde) vakantiereis van enkele weken gaat. Het risico om geïnfecteerd te raken met tbc-bacteriën is dan zo klein, dat het treffen van speciale maatregelen niet nodig is.

Wanneer dienen er wel maatregelen te worden genomen?

Personen die:

 • langer dan 3 maanden gaan verblijven in een land waar veel tuberculose voorkomt
 • gaan werken in een hoog risicosetting zoals:
  - ziekenhuis
  - gevangenis
  - instelling voor daklozen/drugsverslaafden, illegalen/vluchtelingen of HIV
    geïnfecteerden
 • immuungecompromitteerd medicatie gebruiker (bijv. voor HIV, prednison, TNF-α-remmers)

Welke maatregelen worden aanbevolen?
Voor een individueel advies kunt u terecht bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD.

Meer informatie
Meer informatie over reizen naar landen waar tuberculose nog veel voorkomt leest u in de folder "Reizen en tuberculose" en op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).