Informatie voor professionals

Meldingsplicht
Voor een aantal infectieziekten geldt een wettelijke meldingsplicht. Dit betekent dat behandelaren (artsen en verloskundigen) en laboratoria die een infectieziekte vaststellen dit moeten melden aan de GGD conform de Wet Publieke Gezondheid. De GGD meldt anoniem aan het RIVM voor landelijke surveillance.
Ook instellingen zoals scholen, kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen met een ongewoon aantal zieken, met een vermoedelijke infectieuze oorzaak, dienen dit te melden aan de GGD conform art. 26 van de Wet Publieke Gezondheid.

Contact
De Infectieziektebestrijding is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via (075) 651 83 16 of (075) 651 83 17 voor meldingen en vragen over algemene infectieziekten. Ook kunt u ons per e-mail benaderen via: meldingIZB@ggdzw.nl. Voor professionals is de Infectieziektebestrijding buiten kantooruren te bereiken via de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) op nummer (088) 012 98 38 (vraag naar de dienstdoend arts infectieziektebestrijding van GGD Zaanstreek-Waterland).