Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

""

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn hierbij te helpen. Inwoners kunnen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Ik wil een calamiteit of geweldsvoorval melden in de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland

Ik wil een calamiteit of geweldsvoorval melden in de gemeenten Purmerend en Beemster