Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

""

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn hierbij te helpen. Inwoners kunnen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.
GGD Zaanstreek-Waterland is toezichthouder op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen door de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland. Wmo-voorzieningen zijn onder andere begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding (groepsopvang), hulp bij het huishouden, logeervoorziening, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en GGZ-inloop.

TOEZICHT

Wat houdt toezicht op de Wmo in?

Onze GGD onderzoekt de kwaliteit van de Wmo-dienstverlening. Dit doen we steekproefsgewijs bij verschillende soorten voorzieningen of na het ontvangen van signalen over de kwaliteit. Daarnaast onderzoeken we meldingen van calamiteiten of geweldsvoorvallen. Beide vormen van toezicht hebben als doel de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen te toetsen en waar mogelijk te verbeteren. Wij gebruiken het toetsingskader als leidraad bij het bezoeken van de Wmo voorzieningen.

Ik heb een vraag over de kwaliteit van Wmo-ondersteuning

Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoonnummer 075 – 651 83 33. U kunt ook contact opnemen als u een cliënt, ouder/vertegenwoordiger of familielid van een cliënt of buurtbewoner bent.

MELDEN

Hoe kan ik calamiteiten en geweldsvoorvallen melden?

Bij het verlenen van Wmo-ondersteuning kan het gebeuren dat er een calamiteit of geweldsvoorval plaatsvindt. Bijvoorbeeld menselijke fouten, seksueel misbruik of het onverwacht overlijden van een cliënt. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of een geweldsvoorval bij de GGD te melden. Voor overleg of advies over of naar aanleiding van een calamiteit, geweld of signalen kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoonnummer 075 – 651 83 33.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Naar aanleiding van de melding neemt de toezichthouder binnen drie werkdagen contact met u op. Afhankelijk van de aard van de melding bepalen we welk onderzoek er nodig is. Lees meer in het protocol calamiteiten.

Ik wil een calamiteit of geweldsvoorval melden