Hulp bij zelfmoordgedachten

""

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand anders? Praat erover. Veel mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen, vinden het moeilijk om erover te praten. Praten kan juist vaak heel erg opluchten. Mensen met gedachten aan zelfmoord, willen vaak niet dood; ze willen dat de problemen en de nare gedachten die ze hebben, stoppen.

113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor het voorkomen van zelfmoord. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24/7 en anoniem een beroep doen op het hulpaanbod. Hieronder vallen onder andere de crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp. Neem contact op via 0900 – 0113 of www.113.nl.

Zelfmoordpreventie in de regio

GGD Zaanstreek-Waterland zet zich in voor een daling van het aantal zelfmoorden.

Zelfmoordpreventietraining

Hoe herkent en begeleidt u iemand met zelfmoordgedachten? Volg onze zelfmoordpreventietraining.

Wie verloren er een kind aan zelfdoding in 2017?

113 Zelfmoordpreventie zoekt ouders die in 2017 een kind verloren door zelfdoding voor een verdiepend onderzoek.

Ik heb zelfmoordgedachten

Waar kan ik terecht?

Ik maak me zorgen over iemand met zelfmoordgedachten

Als iemand in uw omgeving aan zelfmoord denkt, wilt u graag iets voor diegene betekenen. Een gesprek aangaan kan het verschil maken. Maar veel mensen twijfelen of het wel zin heeft om zo’n gesprek te beginnen. Bijvoorbeeld omdat de angst bestaat dat praten over zelfmoordgedachten iemand op een idee kan brengen. Bovendien is het voeren van een gesprek met iemand over zijn of haar zelfmoordgedachten voor veel mensen niet makkelijk. Maar praten over zelfmoordgedachten en daar actief naar vragen, kan iemand juist enorm opluchten en kan een aanzet zijn om de problemen aan te pakken.

Waar kan ik terecht?