Hulp bij zelfmoordgedachten

""

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand anders? Praat erover. Veel mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen, vinden het moeilijk om erover te praten. Praten kan juist vaak heel erg opluchten. Mensen met gedachten aan zelfmoord, willen vaak niet dood; ze willen dat de problemen en de nare gedachten die ze hebben, stoppen.

113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor het voorkomen van zelfmoord. Heeft u, of iemand in uw omgeving, suïcidale gedachten? U kunt 24/7 en anoniem een beroep doen op het hulpaanbod.  Hieronder vallen onder andere de crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp. Neem contact op via 113 én gratis via 0800-0113 of www.113.nl.

Sinds enige tijd circuleren in verschillende media berichten over de Blue Whale Challenge. Dit is een online, misleidend ‘spel’ dat jongeren aanmoedigt opdrachten van zelfbeschadigend gedrag uit te voeren die escaleren om uiteindelijk zelfmoord te plegen. Vermoed je dat iemand in je omgeving meedoet aan de Blue Whale Challenge en maak je je zorgen? Neem dan contact op met 113. Chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Volg de gratis online training suïcidepreventie

Leer juist in deze tijd de signalen van gedachten aan zelfmoord herkennen, het gesprek hierover aan te gaan en iemand te helpen om hulp te zoeken. Doe nu de gratis online training suïcidepreventie.

Zelfmoordpreventie in de regio

GGD Zaanstreek-Waterland zet zich in voor een daling van het aantal zelfmoorden.

Zelfmoordpreventietraining

Hoe herkent en begeleidt u iemand met zelfmoordgedachten? Volg onze zelfmoordpreventietraining.

Resultaten landelijk onderzoek jongeren en suïcide

113 Zelfmoordpreventie heeft onderzoek gedaan naar zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar.

Ik heb zelfmoordgedachten

Waar kan ik terecht?

Ik maak me zorgen over iemand met zelfmoordgedachten

Als iemand in uw omgeving aan zelfmoord denkt, wilt u graag iets voor diegene betekenen. Een gesprek aangaan kan het verschil maken. Maar veel mensen twijfelen of het wel zin heeft om zo’n gesprek te beginnen. Bijvoorbeeld omdat de angst bestaat dat praten over zelfmoordgedachten iemand op een idee kan brengen. Bovendien is het voeren van een gesprek met iemand over zijn of haar zelfmoordgedachten voor veel mensen niet makkelijk. Maar praten over zelfmoordgedachten en daar actief naar vragen, kan iemand juist enorm opluchten en kan een aanzet zijn om de problemen aan te pakken.

Waar kan ik terecht?