Gezondheidsonderzoek

Jij en je gezondheid, screeningsinstrument voortgezet onderwijs
Jij en je gezondheid is een onderzoeksmethode waarmee in het voortgezet onderwijs jongeren met (een verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen worden opgespoord, ondersteund en zo nodig begeleid naar passende preventieprogramma's.

Hoe gaat het in zijn werk?
Alle leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd deel te nemen aan Jij en je gezondheid. Jij en je gezondheid maakt gebruik van eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten. De leerlingen vullen deze individueel in, onder begeleiding van de leerkracht/mentor en een doktersassistente van de GGD. Tevens worden de leerlingen gewogen en gemeten door de doktersassistente. School heeft geen toegang tot de gegevens van uw zoon of dochter. Alleen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de school kunnen de gegevens van uw zoon of dochter in Jij en je gezondheid inzien.

Het is mogelijk dat de leerling vervolgens wordt uitgenodigd voor een gezondheidsconsult bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige geeft voorlichting en ondersteunt en adviseert de leerling bij problemen en vragen. Soms is nader onderzoek (een extra vragenlijst of interview) nodig om te zorgen dat de juiste leerlingen bij de juiste zorg terecht komen.

Schoolprofiel
Elk schooljaar maakt de GGD een schoolprofiel waarin de gezondheidssituatie van elke school beschreven staat. De individuele onderzoekgegevens zijn hierin uiteraard geanonimiseerd. Op basis van het schoolprofiel worden collectieve maatregelen in gang gezet om de algemene gezondheid van leerlingen op school te bevorderen. Vaak via een samenwerkingverband tussen de verschillende disciplines van de GGD; gezondheidsbevordering, opvoedingsondersteuning en het JGZ team van de school.

Bezoek voor meer informatie de website Jij & je gezondheid.
Lees hier de informatiebrief gezondheidsonderzoek.