Gezondheidsonderzoek

Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen in klas 1 en 3 een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een gezondheidsvragenlijst en het opmeten van lengte en gewicht (met kleren aan). Het onderzoek vindt plaats op school en is niet verplicht.

Doel
Door middel van dit gezondheidsonderzoek willen wij jongeren stil laten staan bij hun gezondheid en hen advies, hulp of ondersteuning aanbieden wanneer dat nodig is. Om tevens collectieve ondersteuning te bieden (indien nodig), gebruikt de GGD gegevens uit het onderzoek (anoniem) om advies te geven aan scholen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Leerlingen uit klas 1 en 3 vullen op school een digitale gezondheidsvragenlijst in. Daarin staan vragen over onder meer eetgewoonten en bewegen. Is de leerling gezond? Zit hij of zij goed in zijn vel? Ook zijn er vragen over roken, drinken, drugs en seksualiteit. De vragen zijn persoonlijk. Daarom zorgt de school ervoor dat de leerlingen de vragenlijst privé en ongestoord kunnen invullen tijdens een lesuur. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de leerling (indien van toepassing) een persoonlijke boodschap met adviezen en links naar websites met meer informatie. Tijdens hetzelfde lesuur meet en weegt een jeugdverpleegkundige de leerling met kleren aan.

De leerling kan een uitnodiging krijgen voor een aanvullend gesprek met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school of bij de GGD als bijvoorbeeld:

  • de ouder(s)/verzorger(s) of leerling om een gesprek heeft gevraagd;
  • wij in gesprek willen gaan naar aanleiding van de lengte of het gewicht dat gerapporteerd is in het gezondheidsonderzoek;
  • wij in gesprek willen gaan naar aanleiding van de antwoorden die zijn gegeven op de digitale vragenlijst.

Het aanvullend gesprek met de leerling is vertrouwelijk en vindt plaats op school of bij de GGD.

Wilt u weten wat voor vragen er staan in de digitale vragenlijst, klik dan hier.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van de leerling is goed beveiligd. Alleen medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg die bij de leerling betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. De leerling kan zijn of haar dossier uiteraard ook inzien. Op www.jadokterneedokter.nl staat informatie over wat jongeren volgens de wet zelf mogen beslissen. Voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg geldt een wettelijke bewaarplicht van vijftien jaar.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over het gezondheidsonderzoek? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt tijdens kantoortijden bellen naar (0900) 254 54 54 of het contactformulier invullen op onze website.