Jeugd Preventie Programma

Gaat het niet zo lekker op school? Heb je weleens problemen thuis? Zeggen anderen weleens dat je met verkeerde mensen omgaat? Voel je je onzeker? Merk je soms dat je behoefte hebt om met iemand te praten? Maak je weleens onhandige keuzes? Dan is een kortdurend begeleidingstraject bij het Jeugd Preventie Programma (JPP) misschien iets voor jou!

Hoe werkt het JPP?
Het JPP biedt kortdurende trajecten aan jongeren van 10 tot 23 jaar oud die op het gebied van school, werk, vrije tijd, gezin, vrienden, gezondheid, huisvesting en/of financiën wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. De ondersteuning vanuit het JPP-traject duurt ongeveer drie maanden. In de eerste periode maken we vooral kennis met elkaar om vervolgens een plan te maken. Andere partijen zoals school of je ouders/verzorgers kunnen ook bij het JPP-traject en het opstellen van het plan betrokken worden. In het plan, wat is gebaseerd op jouw behoefte, staan doelen die jij na drie maanden bereikt wilt hebben. Na het opstellen van het plan gaan we hier samen een aantal weken actief aan werken. Na drie maanden wordt het JPP-traject afgerond. Mocht na het traject meer ondersteuning nodig zijn dan kan eventueel het traject worden verlengd of wordt er gezocht naar andere hulp die aansluit bij jouw vragen.

Wie kan iemand aanmelden?
Alle instanties, die te maken hebben met jongeren, kunnen een aanmelding doen bij het JPP. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, politie en Bureau Halt. Jongeren, ouders of familieleden kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief aanmelden. Bel naar (075) 653 19 90 of mail naar JPP@ggdzw.nl.

Toestemming van de ouders
Een aanmelding van een jongere tot 16 jaar kan alleen met toestemming van de ouders. Vanaf 16 jaar is het belangrijk de ouders te informeren. Daarom zal een instantie een mogelijke aanmelding bij het JPP éérst met de jongere en de ouders bespreken. Het kan zijn dat de aanmelder er voor kiest om bij dit gesprek een medewerker van het JPP uit te nodigen zodat iedereen gelijk om tafel zit.

Klachten
Soms is iemand niet tevreden over de hulpverlening van het JPP of kan het niet eens worden met de medewerker over een kwestie. Als men er samen met de medewerker niet uitkomt, kan er contact worden gezocht met de coördinator van het JPP.

Contact
Op de Vinkenstraat 58a in Zaandam zit ons kantoor. De gesprekken kunnen plaatsvinden op kantoor maar we kunnen ook bij jou op school komen, bij jou thuis of op een andere plek in Zaanstad. Net wat voor jou handig is.