Jeugdteam

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In Zaanstad zijn hierom vijf Jeugdteams ingericht, die samen een lokaal dekkend netwerk vormen voor (de toegang tot) jeugdhulp in Zaanstad. Een Jeugdteam ondersteunt jou en je gezin bij vragen over opgroeien of opvoeden. De deskundigen in de Jeugdteams komen uit verschillende organisaties. Naast de ondersteuning die zij zelf bieden, kunnen zij tijdelijk andere partners betrekken om de ondersteuning vanuit het Jeugdteam te versterken. Zo kan er maatwerk geleverd worden passend bij de vraag. De Jeugdteams werken intensief samen met de professionals van de zogenaamde ‘basisvoorzieningen’: denk aan onderwijs, huisartsen, de Sociale Wijkteams en de Centra Jong. Hier kan je ook terecht voor eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien.

GGD Zaanstreek-Waterland is hoofdaannemer van twee van de vijf jeugdteams binnen Zaanstad, Jeugdteam Noorderhoofdstraat en JeugdteamWeerpad. Het Jeugdteam komt naar het gezin of jongere toe. In overleg wordt een eerste afspraak gemaakt. Daarin wordt afgesproken hoe de hulp ingezet kan worden. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende achtergrond: pedagogen, ambulant hulpverleners, psychologen en jeugdpreventiemedewerkers. Ook zijn er medewerkers met kennis op gebied van licht verstandelijke beperking.