Jeugd preventie programma

Het JPP is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die de afgelopen tijd verkeerde keuzes hebben gemaakt of door omstandigheden in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld jongeren die regelmatig spijbelen, problemen thuis hebben of met vrienden negatieve dingen uithalen waardoor ze in aanraking komen met de politie.

Hoe werkt het JPP?
Het JPP biedt hulp en steun aan jongeren en hun ouders op verschillende gebieden zoals school, werk, vrije tijd, gezin, vrienden, gezondheid, huisvesting en financiën. Natuurlijk buigen wij ons samen met hen over de moeilijkheden die zijn ontstaan, maar kijken ook naar wat goed gaat. Allereerst wordt er een kennismakingsgesprek met de jongere en de ouders gehouden. Dit kan overal plaatsvinden bijvoorbeeld thuis, op school, op het politiebureau of bij Bureau Halt. De medewerker vertelt wie ze zijn en wat ze kunnen bieden. Aan de jongere en de ouders wordt de informatie gevraagd die nodig is om samen een krachtig plan te maken, waar de komende drie maanden actief aan gewerkt wordt. Alle partijen, zoals bijvoorbeeld school en de politie, zullen hierbij betrokken worden. Met elkaar willen het JPP bereiken dat het thuis en op school beter gaat en dat de jongere niet (meer) in aanraking komt met de politie. Mocht na het JPP nog meer ondersteuning nodig zijn dan zorgen het JPP er gezamenlijk voor dat de jongere en de ouders die hulp krijgen die aansluit bij hun vragen.

Wie kan iemand aanmelden?
Alle instanties, die te maken hebben met jongeren, kunnen een aanmelding doen bij het JPP. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, politie en Bureau Halt. Jongeren, ouders of familieleden kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief aanmelden.

Toestemming van de ouders
Een aanmelding van een jongere tot 16 jaar kan alleen met toestemming van de ouders. Vanaf 16 jaar is het belangrijk de ouders te informeren. Daarom zal een instantie een mogelijke aanmelding bij het JPP éérst met de jongere en de ouders bespreken. Het kan zijn dat de aanmelder er voor kiest om bij dit gesprek een medewerker van het JPP uit te nodigen zodat iedereen gelijk om tafel zit.

Samengevat

  • Aanmelden bij het JPP kan onder andere via school, de politie en Bureau Halt, of direct bij het JPP.
  • Actieve ondersteuning en hulp aan de jongere en de ouders gedurende drie maanden op alle gebieden die van belang zijn
  • Werken aan de hand van een krachtig plan met de doelen die de jongere en de ouders hebben opgesteld
  • Afspreken op plaatsen die voor de jongere en/of de ouders gemakkelijk zijn, bijvoorbeeld thuis of op school

Klachten
Soms is iemand niet tevreden over de hulpverlening van het JPP of kan het niet eens worden met de medewerker over een kwestie. Als men er samen met de medewerker niet uitkomt, kan er contact worden gezocht met de coördinator van het JPP.

Bezoekadres
Vinkenstraat 58a
1506 CN Zaandam
Telefoon: 075-6531990
E-mail: JPP@ggdzw.nl