Jongeren Preventie Programma +

Het JPP+ is er voor jongeren van 12 tot 23 jaar, die de afgelopen tijd meerdere keren met de politie in aanraking zijn gekomen of een strafblad hebben, waarbij het op meerdere leefgebieden niet goed gaat.

Hoe werkt het JPP+?
We werken drie maanden lang intensief aan een plan om te voorkomen dat jongeren verder in de problemen raken en om recidive te voorkomen. In dit plan zijn alle leefgebieden opgenomen. Na de interventieperiode volgt een nazorgtraject van maximaal 3 maanden.

Wie kan aanmelden?
Jongeren die in aanmerking komen voor een JPP+ traject kunnen worden aangemeld door onder andere de Jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming (strafrechtelijk).