Lesmaterialen

Vanaf het nieuwe schooljaar (2016-2017) is het voor scholen niet meer mogelijk om leskisten te lenen bij de GGD. De themakoffer met betrekking tot het thema "Verdriet & Rouw" blijft wel in de uitleen via opvoedingsondersteuning@ggdzw.nl.

Daarnaast zijn losse lesmaterialen voor het onderwijs te leen zoals de anticonceptiekoffer, enkele materialen m.b.t. genotmiddelen (robotroker, Happy drinks bar, blaasapparaten) en materialen voor mondgezondheid/gezond gebit. Deze materialen kunt u aanvragen via gezondeschool@ggdzw.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres uw vragen stellen over projecten en interventies rondom de thema's genotmiddelen, seksualiteit, gezond gewicht etc.

Tevens vindt u op de website van de GGD meer informatie over bovenstaande thema's, suggesties voor interventies en lesmaterialen en per thema een overzicht van de belangrijkste websites. De komende maanden wordt dit verder aangepast en aangevuld.