Pesten

De GGD vindt pesten een belangrijk thema. Kinderen die gepest zijn, kunnen daar in hun verdere leven last van houden. Zij hebben vaak een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.

Wat kan de GGD doen?
Naast het aanbod van ouderbijeenkomsten, sociale vaardigheidstrainingen en opvoedspreekuren bieden wij advies bij een integrale en schoolbrede aanpak. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een schoolbrede aanpak het beste werkt om pesten te stoppen. De GGD kan adviseren welke aanpak het beste bij de school past. Een mogelijk advies zou bijvoorbeeld de Gezonde School aanpak kunnen zijn. Het themacertificaat 'Welbevinden en sociale veiligheid' van de Gezonde School aanpak helpt scholen om de sociale veiligheid te waarborgen en zo het welbevinden van de leerlingen te bevorderen.

Contact
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de school of het Centrum Jong, 075-6518340 of Centrum voor Jeugd en Gezin, 0299-748004.
Voor advies over de 'Gezonde School' aanpak en/of een andere schoolbrede aanpak kunt u contact opnemen met het team adviseurs gezondheidsbevordering via gezondeschool@ggdzw.nl.

Voor meer informatie over pesten ga naar www.pestweb.nl.