Straathoekwerk

Wat is Straathoekwerk?
Straathoekwerk is een team van de GGD dat zich inzet voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar.
Straathoekwerk is aanwezig in Zaanstad en Oostzaan. Enerzijds zijn er medewerkers die op straat werken, anderzijds wordt er individuele hulp en dienstverlening geboden.
De centrale vraag is te allen tijde de behoefte van de jongere.

Individuele hulp- en dienstverlening
Jongeren die vragen en/of problemen hebben op het gebied huisvesting, financiën, dagbesteding, relaties, problemen met ouders, verslavingen enzovoort kunnen langskomen bij het Straathoekwerk. Samen met een medewerker zal gekeken worden hoe de beste hulp geboden kan worden. In eerste instantie nemen we altijd de tijd om een aanmeldgesprek met je te doen, waarna je wordt uitgenodigd voor een intake.

2e lijn
Werken vanuit de tweede lijn betekent dat Straathoekwerk wordt ingeschakeld op het moment dat andere organisaties hebben gezien dat er jongeren op straat zijn die zich bezighouden met risicovol gedrag (blowen, overlast, alcohol) dan wel dat bekend is dat zij problemen hebben. De Straathoekwerker zal dan desgewenst contact opnemen met de jongere.

Inloopspreekuur
Straathoekwerk heeft een inloopspreekuur van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot16.00 uur. Jongeren kunnen dan zonder afspraak binnenkomen op het kantoor van Straathoekwerk en een medewerker spreken. Daarnaast kan men ook gebruik maken van de computer, fax en telefoon. Daarnaast kunnen jongeren tussen 12.00 uur en16.00 uur een telefonische afspraak maken zodat op een ander tijdstip een afspraak kan worden gemaakt.

Postadres
Een postadres is voor iedereen van belang. Met een postadres kan je een uitkering of studiefinanciering aanvragen. Het Straathoekwerk kan jongeren, die niet beschikken over een verblijfadres, tijdelijk een postadres verstrekken. Er zijn wel diverse voorwaarden en regels verbonden aan een postadres.

Samenwerken
Straathoekwerk werkt nauw samen met diverse andere organisaties zoals: jongerenloket, gemeente, onderwijs, politie, wijkmanagement, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, sociale wijkteams, jeugdteams en andere hulpverleningsinstanties, enzovoort.

Bezoekadres
Vinkenstraat 58-A
1506 CN Zaandam
Tel: 075-6531980
Fax: 075-6167596
E-mail: straathoekwerk@ggdzw.nl