Boyz2Men

Boyz2Men

De training Boyz2Men is ontwikkeld voor de eenlingen, de gamers, de jongens die misschien worden gepest. Kortom; jongens die in gezelschap wel even een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongens in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar worden bij elkaar gebracht om in gezamenlijkheid hun competenties en zelfvertrouwen te vergroten.De training bestaat uit 8 bijeenkomsten die afwisselend theoretisch en actief zijn. Hierdoor is de training uitdagend en levendig. Bij de start stellen de jongens zichzelf drie doelen waaraan zij willen werken in de groep.

De training

In de training wordt aandacht besteed aan: omgaan met grenzen van jezelf en anderen; vormen van geweld en hoe hier mee om te gaan - dit is zowel fysiek als verbaal-; omgaan met groepsdruk; relaties en seksualiteit. Ook de onderwerpen gamen en social media komen aan bod. Daarnaast wordt het GGGG-model (Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel en Gevolg) geïntroduceerd. Er wordt samengewerkt met sportschool S. van den Nieuwendijk voor het vergroten van de verbale- en fysieke weerbaarheid en de Anne Frank Stichting voor het thema ‘groepen en groepsdruk’. De gehele training wordt afgesloten met een survivaltocht.

Aanmelden

Aanmelden voor deze training kan door jongens en ouders zelf en door professionals. De trainers zijn Rudy Tan-A-Kiam en Carlos Koster (telefonisch te bereiken op 075-6531980 of 075-6531990 of via straathoekwerk@ggdzw.nl).