Veilige omgeving

De Jeugdgezondheidszorg zet zich in om het opgroeien en opvoeden van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit doet zij onder andere door eventuele afwijkingen tijdig op te sporen, gezondheidsproblemen te voorkomen, informatie te geven en vragen van ouders/verzorgers te beantwoorden. Eén van de belangrijkste taken van de Jeugdgezondheidszorg is preventie: het voorkomen van problemen, ziekten en ongelukken.

Om deze reden wordt uw kind bijvoorbeeld op de juiste momenten ingeënt om het te beschermen tegen ziekten.

  • Daarnaast geven we voorlichting over allerlei onderwerpen die met opgroeien en opvoeding te maken hebben. Over veiligheid en voeding bijvoorbeeld. Of over wat u in een volgende fase in de ontwikkeling van uw kind kunt verwachten en hoe u daar met uw opvoeding op in kunt spelen. Op dit gebied biedt de Jeugdgezondheidszorg ook oudercursussen en themabijeenkomsten.
  • Per 1 januari 2018 werkt de Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland met Multisignaal[1], de Verwijsindex van regio Groot Amsterdam. Om jongeren/ouders goed te kunnen helpen kan het belangrijk zijn samen te werken met andere bij een gezin betrokken instellingen in de jeugdketen. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal instanties en professionals die niet altijd van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij dezelfde cliënt.
  • In het kader van een veilige opgroeiomgeving werkt de jeugdgezondheidszorg ook volgens het protocol Kindermishandeling.

[1] Multisignaal is een automatiseringssysteem dat hulpverleners bij elkaar kan brengen als zij zich zorgen maken over individuele kinderen en trachten tot een snelle en goede hulpverlening te komen voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben. Bij de werkwijze rondom Multisignaal worden de regels van het GGD privacyreglement in acht genomen.