Leefomgeving

Een gezonde en veilige leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Gezondheidsklachten kunnen worden veroorzaakt door invloeden vanuit de omgeving, zoals schadelijke stoffen of straling. Inwoners en gemeenten kunnen hier advies over vragen bij de GGD. De adviezen kunnen gaan over het buitenmilieu of over het binnenmilieu in woningen en gebouwen. Een verpleegkundige of arts zoekt dan uit of er inderdaad een verband is met gezondheidsklachten en adviseert hoe de situatie verbeterd kan worden.

Hulp bij rampen
Om bij een ramp alle (mogelijke) slachtoffers zo goed mogelijk te helpen, is het van groot belang dat de hulpverlening georganiseerd en professioneel verloopt. Daarom regelt de GHOR de geneeskundige hulpverlening in de regio tijdens een ramp of crisis. De GHOR bestaat uit alle geneeskundige diensten, waaronder de GGD. De GGD coördineert ook de psychosociale hulpverlening ná de ramp.