Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen

De GGD voert zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen met een verblijfsstatus in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Taken GGD bij Publieke Gezondheid Asielzoekers
Bij binnenkomst in Nederland screent de GGD alle asielzoekers op tuberculose. Eventueel vindt onderzoek of behandeling plaats.
De GGD biedt onder meer de volgende zorg aan asielzoekers in COA-opvanglocaties:

  • Halfjaarlijkse vervolgscreening tuberculose bij asielzoekers uit hoog risicolanden (gedurende twee jaar)
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Infectieziektepreventie en –bestrijding
  • Jaarlijkse hygiënecontrole van voorzieningen in asielzoekerscentra
  • Gezondheidsbevordering voor diverse thema’s, zoals seksuele gezondheid en voorlichting over de Nederlandse gezondheidszorg

Taken GGD bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning in gemeente
De taken van de GGD zijn voor vluchtelingen hetzelfde als voor alle inwoners van Nederland. Dit zijn onder andere de volgende taken:

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Infectieziektebestrijding
  • Beschermen en bevorderen van de gezondheid