Medische Milieukunde

Leefomgeving en gezondheid
Wat te doen als een thermometer is gevallen en kwik vrijkomt? Wat zijn de gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging? Zijn mobiele telefoons schadelijk voor de gezondheid? Wat te doen bij schimmel en vocht in huis?                                                         
De GGD heeft dagelijks met dit soort vragen te maken. Het milieu beïnvloedt op allerlei manieren onze gezondheid. Via de lucht die wij inademen, het water waarin we zwemmen of de grond waarop onze kinderen spelen. Ook het milieu binnenshuis is vaak belangrijker dan men denkt.

Gezond in en om het huis 
De Medische Milieukunde van de GGD houdt zich bezig met de invloeden van het milieu op de gezondheid van de mens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenmilieu. Het binnenmilieu betreft het milieu in huis. Het buitenmilieu omvat alle andere milieu-invloeden om het huis.

Wat doet de GGD?
Inwoners van Zaanstreek-Waterland kunnen bij de GGD terecht met vragen over milieu en gezondheid. Hier vindt u meer informatie over de werkzaamheden van de Medische Milieukunde. De GGD adviseert ook instanties als gemeenten, hulpverleners, scholen en woningbouwverenigingen over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen.

Contact
Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben betreffende deze informatie of informatie over andere milieugerelateerde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met de Medisch milieukundige van GGD Zaanstreek-Waterland via info@ggdzw.nl of (0900) 254 54 54.