Schiphol

Op 12 december zijn de resultaten van een onderzoek openbaar gemaakt naar de uitstoot van ultrafijn stof door Schiphol.

Over het onderzoek leest u meer op de website van TNO: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2014/12/schiphol-is-bron-ultrafijn-stof/