Koolmonoxide

Geurloos, kleurloos maar dodelijk- koolmonoxide

Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld olie, gas en hout. Onvolledige verbranding ontstaat als er te weinig aanvoer van zuurstof is, bijvoorbeeld in slecht geventileerde ruimtes. Het risico is groter als een gastoestel (gaskachel, afvoerloze geiser) niet goed onderhouden is. U kunt dan een koolmonoxidevergiftiging krijgen.

Welke klachten wijzen op een koolmonoxide vergiftiging?

Het inademen van veel koolmonoxide kan leiden tot:

  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Misselijkheid, braken
  • Slaperigheid, verwardheid
  • Hartkloppingen
  • Bewusteloosheid
  • Overlijden (per jaar 8 tot 12 Nederlanders)

Als u gedurende lange tijd  weinig koolmonoxide inademt, kan dit leiden tot aanhoudende klachten:

  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Duizeligheid geven. 

Wat moet ik doen als ik deze klachten heb?
Bij lichte klachten: Zorg direct voor frisse lucht. Zet de ramen open. Zet de geiser, kachel en andere verbrandingstoestellen uit. Laat deze snel nakijken door een installateur.

Bij ernstige klachten: Ga direct naar buiten. Waarschuw een arts en de brandweer.

Meer informatie?
In de folder leest u meer informatie over koolmonoxidevergiftiging. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Medische milieukunde van GGD Zaanstreek-Waterland via 0900- 2545454.