Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch klein naaldachtige vezels. Asbest is in het verleden veelvuldig gebruikt in verschillende toepassingen. Blootstelling aan asbest kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Meer informatie over asbest vindt u in de folder.