Bodemverontreiniging

De bodem in Nederland is op vele locaties verontreinigd. Dit kan bijvoorbeeld door industriële activiteiten die in het verleden op een locatie hebben plaatsgevonden of doordat verontreinigde grond ooit van elders is aangevoerd voor het dempen van een sloot.

Iedere bodemverontreiniging is anders, daarom kan slechts algemeen ingegaan worden op de punten die een rol spelen bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van een bodemverontreiniging. Voor meer informatie over verontreiniging met asbest, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zware metalen zijn aparte folders beschikbaar. Meer informatie over bodemverontreining vindt u in de folder.