Elektromagnetische straling

Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven. Ze bevatten minder energie dan ioniserende straling. Niet-ioniserende straling omvat de volgende soorten straling:

  • Ultraviolet licht
  • Zichtbaar licht
  • Infrarood licht
  • Radiofrequente velden
  • Extreem laagfrequente velden

Van UV-licht staat vast dat het schadelijk is en tot huidkanker kan leiden. Over schadelijke effecten van elektromagnetische velden bestaat nog geen duidelijkheid. Meer informatie over elektromagnetische velden vindt u in de folder.

UMTS en GSM: Radiofrequente velden (RF-velden) is een vorm van elektromagnetische straling met een frequentiegebied tussen 300Hz en 300GHz. Het onderwerp, en een mogelijke relatie met gezondheidsklachten staat geregeld in de belangstelling.

Hoogspanningsmasten: ELF-EM velden worden gekenmerkt door een frequentie tussen 0-300 Hz. Bronnen van ELF-EM velden in en rondom huis zijn hoogspanningslijnen en –kabels, onderstations en transformatorhuisjes, elektrische apparaten.